Skladovanie plynu

Skladovanie zemného plynu

Skladovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch je kľúčovou činnosťou spoločnosti NAFTA a tvorí približne 90 % všetkých jej aktivít.

NAFTA rozvíja túto oblasť už viac ako 45 rokov, počas ktorých intenzívne pracuje na zvyšovaní svojej skladovacej kapacity. Pri výstavbe a rekonštrukciách využíva najmodernejšie technológie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, pričom kladie dôraz na vysokú prevádzkovú bezpečnosť. Každé rozšírenie skladovacej kapacity predstavuje významnú investíciu nielen pre spoločnosť NAFTA, ale aj pre Slovensko.
 
Zásobníky sú jedným z nástrojov, ktorý zvyšuje energetickú bezpečnosť Slovenska, a posilneným prepojením s inými plynárenskými sieťami podporuje aj ostatné nástroje, ako sú napríklad reverzné toky v prepravných sieťach. Význam spoločnosti NAFTA na európskom trhu skladovacích služieb sa tak neustále upevňuje.
 
História skladovania
 
O rozvoji koncepcie využiť doťažované ložiská plynu na jeho skladovanie sa začalo na Slovensku intenzívne hovoriť v druhej polovici 60-tych rokov 20. storočia. Dôležitým impulzom bola výstavba tranzitného plynovodu Bratstvo z Ruska cez územie Slovenska v roku 1970, za ktorou potom nasledovala výstavba podzemných skladovacích objektov vo Viedenskej panve na území západného Slovenska.
 
Kľúčovým pre oblasť skladovania zemného plynu je rok 1973, kedy po prvý krát začal prúdiť zemný plyn do pôvodných vyťažených ložísk plynu. V roku 1977 bola do skúšobnej prevádzky úspešne uvedená prvá etapa výstavby podzemných zásobníkov zemného plynu s ročnou skladovacou kapacitou 200 mil. m3 a len o dva roky neskôr už skladovacia kapacita dosahovala úroveň 350 mil. m3. V roku 1984, vďaka tretej etape podzemných zásobníkov zemného plynu Láb, ktorá bola odovzdaná do užívania, sa skladovacia kapacita zvýšila až o 1 miliardu m3 plynu. Pokračovanie rozširovania zásobníkov znamenalo, že od roku 2003 do roku 2012 kapacita dosiahla úroveň 2,4 mld. m3. Významným medzníkom bolo nedávne uzavretie druhej etapy projektu Gajary-Báden a uvedenie do prevádzky Centrálneho areálu Gajary, nového prepojenia s prepravnou sieťou a ďalších významných objektov. Po dobudovaní projektu Gajary-báden v roku 2014 dosiahla uskladňovacia kapacita NAFTY až 2,5 mld. m3.
 
Popri rozširovaní skladovacej kapacity spoločnosť NAFTA vyvíja pre svojich zákazníkov aj nové a inovatívne skladovacie produkty. V roku 2011 NAFTA ako prvá spoločnosť v Európe uviedla na trh unikátny Opčný produkt na skladovaciu kapacitu, ktorý umožňuje zákazníkom profitovať zo súčasnej turbulentnej situácie na komoditnom trhu.