Prieskum a ťažba

Prieskum a ťažba uhľovodíkov je založená na dlhodobej tradícii siahajúcej až do roku 1913, kedy bolo na Záhorí objavené prvé ložisko ropy. 

Skúsenosti a geologické dáta získané počas niekoľkých desaťročí predstavujú významnú súčasť know-how našej spoločnosti a význame sa podieľajú na úspechu geologických a vrtných projektoch firmy. Vďaka týmto dlhoročným skúsenostiam vieme konkurovať na úrovni know-how nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí.

Ťažba plynu na Slovensku v súčasnosti dosahuje ročne úroveň približne 90 mil. m3. Ťažba ropy je sústredená najmä v Záhorskej nížine, hlavne v okolí miest Malacky a Gbely. Aj pri tejto činnosti NAFTA preukazuje znalosti a skúsenosti s metódami využívanými na vyspelých európskych trhoch. Vyťaženú ropu NAFTA následne upravuje vo vlastných zariadeniach a expeduje domácim a zahraničným odberateľom.

Spoločnosť NAFTA napreduje aj v oblasti prieskumu, keď v roku 2012 na území Viedenskej panvy a Východoslovenskej nížiny realizovala spolu 7 prieskumných vrtov, ktoré v súčasnosti testuje za účelom potvrdenia ťažiteľných zásob uhľovodíkov. Ďalšie vrtné projekty sú plánované v blízkej dobe na základe dát získaných z už realizovaných prieskumných aktivít.

Naša pozornosť je zameraná aj na životné prostredie. Zodpovedne pristupujeme k likvidácií stredísk na Slovensku - sanáciami, biologickými rekultiváciami a ich opätovným začlenením do prírody. 

" V súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a zmene niektorých zákonov a v súlade s uverejnenými Obchodnými podmienkami pre prístup a využívanie ťažobnej siete NAFTA a.s. oznamuje: Spoločnosť NAFTA a.s. nedisponuje pre rok 2019 voľnou časťou ťažobnej siete"