Podzemné opravy sond a vrtba

NAFTA poskytuje služby v oblasti podzemných opráv sond a vrtby nielen pre interných, ale aj externých klientov. Rozsiahle skúsenosti divízie v tejto oblasti už boli preukázané na mnohých projektoch na Slovensku i v zahraničí.

Činnosť „podzemné opravy sond, vrtba a výskum sond“ je certifikovaná podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a podľa normy SCCP.

Naši zamestnanci sú zároveň držiteľmi osobných certifikátov SCC (Safety Certificate Contractors), ktoré predstavujú medzinárodne uznávaný štandard zahŕňajúci vysoké požiadavky na oblasť bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia.

Zamestnanci podieľajúci sa na riadení činností POSaV sú držiteľmi certifikátov IWCF, vydaných jediným medzinárodným nezávislým orgánom International Well Control Forum, ktorý sa zameriava na odbornú prípravu, akreditáciu a certifikáciu v oblasti kontroly vrtov prieskumu a ťažby v naftárskom a plynárenskom priemysle.

Náš tím je so svojím existujúcim technologickým vybavením schopný hĺbenia rôznych typov vrtov až do hĺbky 2500 m a pracovať na opravách sond až v hĺbke 4000 m.

Činnosti divízie podzemných oprávy sond a vrtby

- opravy a likvidácie sond, ich projektovanie a dozor
- hĺbenie vrtov zameraných na vyhľadávanie a prieskum ložísk zemného plynu a ropy,
   ich projektovanie a dozor
- prípravné práce (úprava terénu, panelové plochy a príjazdové cesty)
- práce na ústí vrtu
- vykonávanie cementačných prác vo vrtoch - cementové mostíky
- zapúšťanie a usadzovanie pakrov
- frézovanie pažníc a rozširovanie vrtov
- inštalácia podpovrchových bezpečnostných ventilov
- zapúšťanie pažníc a súpačiek s/bez záznamu
- likvidácia banskej vody
- strojárenské práce
- defektoskopia
- naplavovanie protipieskových filtrov
- čistenie vystrojenia vrtov pomocou preparovacieho agregátu
- tlakové skúšky
- geologická kontrola vŕtania

Súpravy

Naše 2 osádky divízie podzemných opráv sond a vrtbyaktuálne operujú so 4 súpravami.

Súpravy určené na podzemné opravy sond:

-  DIR 3009, nosnosť 90 t

Súprava na vŕtanie

- BIR 8005, nosnosť 160 t.
 
Súpravy určené na vŕtanie a podzemné opravy sond
 
- GVS 3070, nosnosť 70 t
- DRILLMEC MR 4000 DB, 90 t
 

DRILLMEC MR 4000 DB

Je moderná mobilná súprava na podvozku TATRA s možnosťou vŕtania do 1800 m a podzemné opravy sond do hĺbky 3500 m. Táto súprava bola uvedená do prevádzky v roku 2014.

Základné parametre súpravy:

- Mechanická samohybná súprava
- Maximálna nosnosť (zaťaženie na háku): 90 ton
- Maximálna hĺbka POS: 2 500m
- Celková výška súpravy: 32,6m
- Hydraulické diskové brzdy hlavného vrátku, pomocná vzduchová brzda a núdzová brzda
- Odhlučnený motor Caterpillar C11
- Interný kotviaci systém (kotvy nezasahujú mimo plochy sondy)
- Umiestnené na špeciálnom podvozku Tatra s max. rýchlosťou 75 km/h
- Celková hmotnosť v prepravnej polohe – 55t
- Kompaktné rozmery v prepravnej polohe – 17,6 x 2,5 x 3,98m
- Natáčanie predných aj zadných náprav, t. j. polomer otáčania len 14,6m
- Certifikácia podľa noriem API, ATEX, CE, homologizácia pre cestnú premávku v EÚ

Príslušenstvo:

- DataAcquisitionSystem – elektronický systém na sledovanie a záznam POS parametrov
- Hydraulický podávač na manipuláciu s vrtným náradím – zvýšenie bezpečnosti a automatizácie
- Odplyňovač – typ „Poorboy“ na realizáciu POS s prítomnosťou H2S