Opcia na skladovaciu kapacitu

Opcia na skladovaciu kapacitu
 
NAFTA reagovala na potreby trhu inovatívnym spôsobom a prišla s ponukou unikátneho produktu v oblasti skladovania zemného plynu – opciou na uskladňovaciu kapacitu. Opcia dáva záujemcovi právo rezervovať si Skladovaciu kapacitu za fixnú cenu a využiť ju nasledujúci rok v prípade, že si opciu uplatní.
Call opcia dáva záujemcovi právo rezervácie Skladovacej kapacity do lehoty splatnosti Opcie. 
 
Cena za Opciu na skladovaciu kapacitu sa skladá z dvoch komponentov: opčnej prémie, splatnej pri kúpe Opcie, a fixnej zložky, splatnej v prípade, ak si kupujúci Opciu uplatní. Záujemca nabiduje opčnú prémiu, a v prípade, že si Opciu uplatní, zaplatí fixnú zložku vo forme ceny za Skladovaciu kapacitu.