NAFTA zvyšuje svoj podiel na Ukrajine

Bratislava, 03. mája 2021NAFTA a.s. uzavrela dohodu o kúpe akcií so spoločnosťou Cub Energy Inc., podľa ktorej sa má stať 100 percentným vlastníkom licencie na prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Užhorodu.

NAFTA a.s., prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti NAFTA International B.V., uzavrela dohodu o kúpe akcií so spoločnosťou Cub Energy Inc. Podľa zmluvy NAFTA International B.V. odkúpi 50 % akcií v spoločnosti CNG Holdings Netherlands B.V. a stane sa tak jediným vlastníkom licencie Užhorod po splnení určitých podmienok a schválení regulačnými orgánmi na Ukrajine.

Už od roku 2016 NAFTA s Cub Energy aktívne spolupracujú na projekte zameranom na prieskum Užhorodskej licencie. V rámci spolupráce realizovali 3D seizmický prieskum na ploche 118 km², identifikovali niekoľko perspektívnych prospektov a realizovali aj prvý prieskumný vrt. 

„Prvýkrát sme vstúpili na ukrajinský trh aj práve vďaka uzatvoreniu partnerstva s Cub Energy a získaniu 50 % v licencii Užhorod. Počas spolupráce sme zdieľali vzájomné know - how a hlavne mali príležitosť uplatňovať naše dlhoročné skúsenosti z oblastí ako geológia, ložiskové inžinierstvo a vŕtanie. Získanie 100 percentného podielu v licencii nám dáva ďalšiu príležitosť pre flexibilnejší rozvoj aktivít ako aj investícií v tejto lokalite, povedal na margo uzatvoreného obchodu Martin Bartošovič, generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s.

Užhorodská licencia s rozlohou približne 300 km² je geologickým pokračovaním vysoko preskúmaných oblastí na východe Slovenska a kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku.