NAFTA pokračuje vo svojich opatreniach v súvislosti s epidémiou COVID - 19

Hlavnou prioritou NAFTA je chrániť zdravie svojich zamestnancov a zabezpečiť plnú funkčnosť systému skladovania plynu, ktorý je dôležitou súčasťou slovenskej energetiky. Naša činnosť je síce neviditeľnou, ale nevyhnutnou súčasťou bežného života množstva slovenských domácností či podnikov.

Už od marca interný krízový štáb NAFTA denne monitoruje situáciu a dôkladne sa pripravuje na rôzne scenáre vývoja súvisiace s COVID-19. Už v prvej vlne pandémie sme v spoločnosti prijali prísne opatrenia. Priebežne realizujeme testovanie kľúčových prevádzkových zamestnancov a ich zmeny pracujú striktne oddelene. Počet administratívnych zamestnancov v kanceláriách sme znížili na nevyhnutné minimum a kolegovia, ktorým to náplň ich práce umožňuje, pracujú formou homeoffice. Všetci zamestnanci sú pravidelne informovaní o aktuálnych opatreniach a nariadeniach pomocou interných komunikačných kanálov. Ovládanie technológie je zabezpečené vo veľkej miere na diaľku, a to redundantne.

S cieľom zabezpečiť plynulý chod prevádzky sme sa pripravovali aj na možný vplyv celoplošného testovania, ktoré prebiehalo tento víkend. V sobotu sme pre kľúčových prevádzkových zamestnancov zabezpečili testovanie súkromným laboratóriom v našom areáli v Plaveckom Štvrtku. Prevádzkové aktivity spoločnosti si vyžadujú precízne plánovanie a so získanými informáciami môžeme organizovať naše aktivity aj v nasledujúcom období.

Ďakujeme zdravotníkom a našim dobrovoľníkom! Tešíme sa veľkej účasti zamestnancov, ktorá potvrdila, že nielen spoločnosť NAFTA ale aj samotní naftári sú zodpovední k svojmu okoliu.

Naďalej budeme dodržiavať preventívne a bezpečnostné opatrenia v spoločnosti. Aj vďaka ich včasnému zavedeniu plníme všetky zmluvné povinnosti bez obmedzení.