Revízny technik elektrických zariadení

Hľadáme revízneho technika so vzťahom k detailnej kontrole elektrických zariadení, pre ktorého budú výzvou rôzne technické zadania a ktorý vhodne doplní náš dobre fungujúci tím. Vybraný kandidát získa prácu na pozícii revízny technik v stabilnej spoločnosti so strategickým významom v oblasti energetiky.

Job Location
Plavecký Štvrtok
Job Contract
Plný úväzok
Job start date
Dohodou
Job salary
1.620€

 Priemerná mesačná mzda od 1.620€ (základná mesačná mzda od 1.350 € + VZM 20 %). Skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, odbornými znalosťami a zručnosťami. Možná úprava základnej mesačnej mzdy po zhodnotení výkonnosti.
 

Čo bude vašou hlavnou náplňou práce?

 • Vykonávanie revízií, odborných prehliadok a skúšok, testov a funkčných skúšok na EZ
 • Spracovávanie správ o revíziách/odborných prehliadkach a skúškach v zmysle platnej legislatívy
 • Predkladanie návrhov na odstránenie nedostatkov
 • Kontrola projektovej dokumentácie so skutočným stavom
 • Posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb a technologických celkov 
 • Sledovanie aktuálnej legislatívy a noriem a ich aplikácia na podmienky spoločnosti
 • Spolupráca pri návrhu a zostavovaní plánov revízií
 • Výkon ostatných činností podľa pokynov nadriadeného zamestnanca s ohľadom na naplnenie cieľov spoločnosti.

Aké znalosti a zručnosti by ste mali mať?

Vzdelanie - Stredoškolské s maturitou vzdelanie/vysokoškolské

Zameranie - Elektrotechnické

Ďalšie požiadavky:

Prax v priemysle v oblasti EZ min.:

 • 8 roky pre vzdelanie stredoškolské s maturitou
 • 4 roky pre vzdelanie vysokoškolské
 • Osvedčenie revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Zb. pre skupiny E1 alebo E2 a objekty B
 • Osvedčenie na vykonávanie revízií a skúšok EZ podľa § 8a Zákona č. 51/1988 Zb. pre objekty skupiny E1 alebo E2 a objekty C5, výhodou
 • Znalosť platných predpisov a noriem v oblasti EZ
 • Spracované pracovné postupy na výkon odborných prehliadok a skúšok
 • Znalosť anglického jazyka: základy - výhodou
 • Ovládanie práce s PC (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Manuálna zručnosť, technické myslenie
 • Aktívny prístup k riešeniu problémov
 • Flexibilita, samostatnosť, komunikatívnosť

 

Informácia pre kandidáta

V prípade, ak Vás inzerovaná profesia zaujala, svoju žiadosť s profesijným životopisom zašlite:

elektronicky na e-mail: kariera@nafta.sk
poštou na adrese: NAFTA a.s., oddelenie ĽZ, Votrubova 1, P.O.BOX 815 05, 815 05 Bratislava 1

Tešíme sa na stretnutie s Vami.