Individuálne služby

Pracovný objem

Dodatočným pracovným objemom si môžete navýšiť Vašu celkovú uskladňovaciu kapacitu pre konkrétnu zmluvu o skladovaní plynu. Poskytnutím tejto služby sa však nemení počiatočná hodnota Vtlačného či Ťažobného výkonu.

Vtlačný / Ťažobný výkon
 
Vtlačiteľnosť a vyťažiteľnosť Vašej skladovacej kapacity si môžete vylepšiť dokúpením dodatočného Vtlačného alebo Ťažobného výkonu. Dodatočné výkony sú poskytované na pevnej ako aj prerušiteľnej báze.

Poplatok za dodatočný prerušiteľný Vtlačný alebo Ťažobný výkon bude odvodený od ceny dodatočného pevného Vtlačného/Ťažobného výkonu pri zohľadnení pravdepodobnosti prerušenia.

Pracovný objem a Vtlačný alebo Ťažobný výkon si môžete objednať vo Vašej Zákazníckej zóne

Day-Ahead výkon

Day-Ahead Vtlačný a Ťažobný výkon je jednoduchý a flexibilný nástroj, ktorý Vám umožňuje zužitkovať cenovú volatilitu na trhu alebo pokryť zvýšenú potrebu fyzických dodávok. Výkony sú prideľované na základe nominácie na nasledujúci deň. Aktuálnu výšku dostupných výkonov nájdete tu.

Úplnú definíciu individuálnych služieb nájdete v Prevádzkovom poriadku.