Energetická legislatíva

 
V súlade s novým zákonom o energetike – zákon č.251/2012 Z.z. o energetike sa pre prístup do zásobníka od 1.1.2013 uplatňuje dohodnutý prístup.
Relevantné právne predpisy z oblasti energetiky je možné nájsť aj na stránke národného regulátora Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR.
 
Najdôležitejšie vybrané právne predpisy z oblasti energetiky pre oblasť uskladňovania plynu:
 
Slovenská legislatíva:
 
 
Európska legislatíva:
 

Rozhodnutia ÚRSO:

 
Vyhodnotenie štandardov kvality: