Doplnkové služby

 
Zmena odovzdávaco-preberacích bodov

Pre vtláčanie plynu do zásobníka a ťažbu plynu zo zásobníka sa využívajú odovzdávaco-preberacie body s rakúskym virtuálnym obchodným bodom, tranzitnou sieťou eustream alebo domácou distribučnou sieťou. O zmenu odovzdávaco-preberacích bodov môžete požiadať kedykoľvek počas roka. Službu môžete využiť pre celú uskladňovaciu kapacitu, jej časť alebo jednotlivú službu.

Paralelné využívanie odovzdávaco-preberacích bodov

Pre vtláčanie plynu do zásobníka a ťažbu plynu zo zásobníka máte možnosť využiť viacero odovzdávaco-preberacích bodov súčasne. Vaša požiadavka sa môže týkať nielen celej uskladňovacej kapacity, ale aj jej časti alebo jednotlivej služby.

Sekundárne obchodovanie
 
Zákazníkom umožňujeme preniesť výkon svojich práv na tretiu osobu. Osoba, na ktorú sú tieto práva prevedené, sa využitím tejto služby nestáva naším zákazníkom, avšak je pre ňu vedený samostatný skladovací účet.
Prenos práv a povinnosti sa môže týkať Skladovacej kapacity a Jednotlivých služieb, v celom alebo čiastočnom rozsahu.
 
Prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu
 
Zákazníkom umožňujeme preniesť výkon svojich práv na tretiu osobu. Osoba, na ktorú sú tieto práva prevedené, sa využitím tejto služby stáva naším zákazníkom, ktorý na seba preberá všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pôvodnej zmluvy.
Prevod práv a povinností sa môže týkať služieb Skladovacej kapacity a Jednotlivých služieb, v celom alebo čiastočnom rozsahu.
 
Prevod plynu v zásobníku

Prevod plynu v zásobníku Vám dovoľuje previesť objem plynu z jedného skladovacieho účtu na iný skladovací účet. Tento plyn považujeme na pôvodnom účte za vyťažený.

Doplnkové služby si môžete objednať vo Vašej Zákazníckej zóne

Úplnú definíciu doplnkových služieb nájdete v Prevádzkovom poriadku.