Úvod

O spoločnosti

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v krajinách strednej Európy a v súčasnosti je prítomná okrem Slovenska aj v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a na Ukrajine.

Skladovanie plynu

Skladovanie zemného plynu v podzemných zásobníkoch na Slovensku má viac ako 40-ročnú tradíciu. Zásobníky NAFTA zohrávajú kľúčovú rolu pri zabezpečovaní plynulých dodávok plynu na Slovensko ale aj do krajín EÚ, a zároveň sú efektívnym nástrojom pre podporu obchodovania na plynárenskom trhu.

Prieskum a ťažba

Prieskum a ťažba uhľovodíkov má v dejinách spoločnosti NAFTA kľúčové postavenie vďaka rozsiahlym skúsenostiam, silnému tímu odborníkov a vysokej miere úspešnosti. Svojou účasťou v kombinovaných projektoch doma aj v zahraničí sa NAFTA usiluje vybudovať vhodné portfólio služieb v tejto oblasti.