Médiá

Tlačové správy
Prostredníctvom tejto sekcie môžete neustále získavať nové aktuálne informácie o spoločnosti NAFTA.
 

Kontakt pre média

Mgr. Alena Masláková Škvrndová
špecialista pre externú komunikáciu 
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: +421 908 242 329
 
NAFTA a.s.
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika