Kontakt pre verejnoprospešné aktivity

Alena Masláková Škvrndová
špecialista pre externú komunikáciu 
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: +421 908 242 329
Email: info@nafta.sk
 
Radi Vám poskytneme informácie o možnosti podpory verejnoprospešných aktivít.
Vyplnené Žiadosti o podporu prosím zasielajte na adresu:

email: info@nafta.sk
 
alebo
 
NAFTA a.s.
P.O.BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika