Kontakt pre médiá

 
Mgr. Alena Masláková Škvrndová
špecialista pre externú komunikáciu 
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: +421 908 242 329
Email: media@nafta.sk

NAFTA a.s.
P.O. BOX 815 05
815 05 Bratislava
Slovenská republika